Моите книги - Синьото мънисто

2015, издател Gaiana book & art studio, ISBN 978-954-8633-58-1