събота, 23 май 2015 г.

Пътуване във времето - Ру

Като почитателка на Киплинг и Дж.Оел бях безкрайно любопитна да прочета „Ру. Разказ за най-древните люде“ на Змей Горянин, № 2 от Колекция „Дракус“.
Книгата е много кратка, без зашеметяващи обрати и сложни сюжетни схеми. Простичка – като първите люде. И много очарователна. Не съм сигурна дали е част от детското творчество на Змей Горянин, но децата със сигурност биха я харесали.
Текстът е увлекателно написан и се чете с удоволствие. Авторът е направил своето предположение за това, как са живели нашите предци. Предположение толкова стойностно, колкото и всяко друго подобно и може би доста близко до истината. На места образът на Ру ми се стори противоречив – ту напълно елементарен и дори неспособен да изпитва /все още/ чувства; ту способен да разсъждава сложно и абстрактно. Но това намирам като единствен недостатък на книгата и смятам, че е напълно несъществен и по никакъв начин не разваля удоволствието от нея.

Змей Горянин е автор, чието име дълго е тънало в забвение, при това напълно незаслужено. Ето защо поздравявам екипа на Гаяна – Явор Цанев и Кети Илиева – за инициативата да представят на съвременния читател негово произведение. Книгата е още по-ценна с това, че съдържа и фототипен вариант на текста, както и оригиналната корица. Да споделя, интересно е чувството да четеш на стария правопис. Сякаш си някой друг, който чете в друго време. За това пътуване във времето – благодаря!

Няма коментари:

Публикуване на коментар